Home > Promotion Corner > Promotion Corner

Ford Transit Khuyến Mãi | Giảm Giá Xe Mini Bus | Ford VN

Chương Trình Khuyến Mãi Xe Ford Mới Nhất

Transit : Chương trình khuyến mãi

Ford {{model.modelName}}
{{model.modelID}}
Ưu đãi tháng
{{model.offerPrice}} * per month Ø
{{model.depositAmt}} {{model.depositorFutureGuarntText}}

Per Month Offers

Ford{{perMonthModel.modelName}}
{{perMonthModel.modelID}}
ƯU ĐÃI
{{perMonthModel.offerPrice}} * Ø
{{perMonthModel.depositAmt}} {{perMonthModel.depositorFutureGuarntText}}

Retail Offers

Ford{{sortRetailModel.modelName}}
{{sortRetailModel.modelID}}
ƯU ĐÃI
{{sortRetailModel.offerPrice}} * Ø
{{sortRetailModel.depositAmt}} {{sortRetailModel.depositorFutureGuarntText}}

Tìm đại lý gần nhất

{{ mainCtrl.errorMessage }}

Ý bạn là…

Không có địa điểm nào được tìm thấy. Vui lòng mở rộng tìm kiếm khác

Không có địa điểm nào được tìm thấy. Vui lòng thử một tìm kiếm khác

Đã có một lỗi đối với yêu cầu của Bạn

Bạn không kết nối được với Internet hoặc ngoại tuyến

Vị trí địa lý không được hỗ trợ bởi trình duyệt này

Người sử dụng từ chối yêu cầu vị trí địa lý

Thông tin vị trí không có sẵn

Hết thời gian yêu cầu vị trí người sử dụng

Một lỗi không rõ đã xảy ra

{{dealer.PrimaryPhone}}

{{ addressLine }}

Bán hàng mở cửa đến {{dealer.todayClosingTime}}

 

{{dealer.DealerName}}

Bán hàng mở cửa đến {{dealer.todayClosingTime}}

{{dealer.formattedDistance}}

 

<%-DealerName%>

<% if (serviceList) { %>

<%-serviceList%>

<% } %> <% if (todayClosingTime) { %>

Bán hàng mở cửa đến <%-todayClosingTime%>

<% } %>
<% _.forEach(formattedAddress, function(addressLine) { %>

<%- addressLine %>

<% });%>
<% if (PrimaryPhone) { %>

<%- PrimaryPhone %>

<% } %> <% if (Fax) { %>

<%- Fax %>

<% } %> <% if (PrimaryURL && PrimaryURL !='http://-' ) { %>

Mở cửa sổ mới Truy tập website đại lý

<% } %>

  Chỉ dẫn