Home > Promotion Corner > Promotion Corner

Promotion Corner

Chương Trình Khuyến Mãi Xe Ford Mới Nhất

Tourneo : Chương trình khuyến mãi

Ford {{model.modelName}}
{{model.modelID}}
Ưu đãi tháng
{{model.offerPrice}} * per month Ø
{{model.depositAmt}} {{model.depositorFutureGuarntText}}

Per Month Offers

Ford{{perMonthModel.modelName}}
{{perMonthModel.modelID}}
ƯU ĐÃI
{{perMonthModel.offerPrice}} * Ø
{{perMonthModel.depositAmt}} {{perMonthModel.depositorFutureGuarntText}}

Retail Offers

Ford{{sortRetailModel.modelName}}
{{sortRetailModel.modelID}}
ƯU ĐÃI
{{sortRetailModel.offerPrice}} * Ø
{{sortRetailModel.depositAmt}} {{sortRetailModel.depositorFutureGuarntText}}