Home > Promotion Corner > 2019 > Hot Deal 1
CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI
01/04/19

Nhằm hỗ trợ Khách hàng mua xe, Ford Việt Nam áp dụng chương trình ưu đãi sau

Loại xe Giá niêm yết xe (Triệu VND) Tổng giá trị ưu đãi của Ford Việt Nam (Triệu VND)
Fiesta 1.5LSport 5 cửa AT 564 15
Fiesta 1.5L Titanium 4 cửa AT 560 15
Fiesta 1.0L Sport + AT 616 30
Focus Trend mới 1.5L EcoBoost 4 cửa 626 20
Focus Trend mới 1.5L EcoBoost 5 cửa 626 20

Nhằm hỗ trợ Khách hàng mua xe, Ford Việt Nam áp dụng chương trình ưu đãi sau

Loại xe Giá niêm yết xe (Triệu VND) Tổng giá trị ưu đãi của Ford Việt Nam (Triệu VND)
Fiesta 1.5LSport 5 cửa AT 564 15
Fiesta 1.5L Titanium 4 cửa AT 560 15
Fiesta 1.0L Sport + AT 616 30
Focus Trend mới 1.5L EcoBoost 4 cửa 626 20
Focus Trend mới 1.5L EcoBoost 5 cửa 626 20
Loại xe Giá niêm yết xe (Triệu VND) Ưu đãi của Ford Việt Nam
Ecosport 1.5 Ambiente 5 cửa MT 545 Tặng 01 năm bảo hiểm vật chất + Tem sườn xe
Ecosport 1.5 Ambiente 5 cửa AT 569 Tặng 01 năm bảo hiểm vật chất + Tem sườn xe
Ecosport 1.5 Trend 5 cửa AT 593 Tặng 01 năm bảo hiểm vật chất + Tem sườn xe
Ecosport 1.5 Titanium 5 cửa AT 648 Tặng 01 năm bảo hiểm vật chất + Tem sườn xe
Ecosport 1.0 Titanium 5 cửa AT 689 Tặng 01 năm bảo hiểm vật chất + Tem sườn xe
Loại xe Giá niêm yết xe (Triệu VND) Ưu đãi của Ford Việt Nam
Ecosport 1.5 Ambiente 5 cửa MT 545 Tặng 01 năm bảo hiểm vật chất + Tem sườn xe
Ecosport 1.5 Ambiente 5 cửa AT 569 Tặng 01 năm bảo hiểm vật chất + Tem sườn xe
Ecosport 1.5 Trend 5 cửa AT 593 Tặng 01 năm bảo hiểm vật chất + Tem sườn xe
Ecosport 1.5 Titanium 5 cửa AT 648 Tặng 01 năm bảo hiểm vật chất + Tem sườn xe
Ecosport 1.0 Titanium 5 cửa AT 689 Tặng 01 năm bảo hiểm vật chất + Tem sườn xe
Loại xe Giá niêm yết xe (Triệu VND) Ưu đãi của Ford Việt Nam
Transit Tiêu chuẩn 842 Tặng 02 năm bảo hành mở rộng
Transit Cao cấp 889 Tặng 02 năm bảo hành mở rộng
Transit Tiêu chuẩn – Gói trang bị thêm 849 Tặng 02 năm bảo hành mở rộng
Loại xe Giá niêm yết xe (Triệu VND) Ưu đãi của Ford Việt Nam
Transit Tiêu chuẩn 842 Tặng 02 năm bảo hành mở rộng
Transit Cao cấp 889 Tặng 02 năm bảo hành mở rộng
Transit Tiêu chuẩn – Gói trang bị thêm 849 Tặng 02 năm bảo hành mở rộng

Tìm đại lý gần nhất

{{ mainCtrl.errorMessage }}

Ý bạn là…

Không có địa điểm nào được tìm thấy. Vui lòng mở rộng tìm kiếm khác

Không có địa điểm nào được tìm thấy. Vui lòng thử một tìm kiếm khác

Đã có một lỗi đối với yêu cầu của Bạn

Bạn không kết nối được với Internet hoặc ngoại tuyến

Vị trí địa lý không được hỗ trợ bởi trình duyệt này

Người sử dụng từ chối yêu cầu vị trí địa lý

Thông tin vị trí không có sẵn

Hết thời gian yêu cầu vị trí người sử dụng

Một lỗi không rõ đã xảy ra

{{dealer.PrimaryPhone}}

{{ addressLine }}

Bán hàng mở cửa đến {{dealer.todayClosingTime}}

 

{{dealer.DealerName}}

Bán hàng mở cửa đến {{dealer.todayClosingTime}}

{{dealer.formattedDistance}}

 

<%-DealerName%>

<% if (serviceList) { %>

<%-serviceList%>

<% } %> <% if (todayClosingTime) { %>

Bán hàng mở cửa đến <%-todayClosingTime%>

<% } %>
<% _.forEach(formattedAddress, function(addressLine) { %>

<%- addressLine %>

<% });%>
<% if (PrimaryPhone) { %>

<%- PrimaryPhone %>

<% } %> <% if (Fax) { %>

<%- Fax %>

<% } %> <% if (PrimaryURL && PrimaryURL !="http://-" ) { %>

Mở cửa sổ mới Truy tập website đại lý

<% } %>

  Chỉ dẫn