Home > Promotion Corner > 2018 > Hot Deal 1
KHUYẾN MẠI ĐẦU NĂM
03/01/18

Nhằm hỗ trợ Khách hàng mua xe cuối năm, Ford Việt Nam áp dụng chương trình ưu đãi như sau:

Nhằm hỗ trợ Khách hàng mua xe cuối năm, Ford Việt Nam áp dụng chương trình ưu đãi như sau:

Loại xe

Giá niêm yết xe (VND)**

Tổng giá trị ưu đãi của Ford Việt Nam & Đại lý (VND)*


Fiesta 1.5LSport 5 cửa AT

564 triệu

43 triệu


Fiesta 1.5L Titanium 4 cửa AT

560 triệu

44 triệu


Fiesta 1.0L Sport + AT

616 triệu

48 triệu


Focus Trend mới 1.5L EcoBoost 4 cửa

626 triệu

26 triệu


Focus Trend mới 1.5L EcoBoost 5 cửa

626 triệu

26 triệu

Loại xe

Giá niêm yết xe (VND)**

Tổng giá trị ưu đãi của Ford Việt Nam & Đại lý (VND)*


Fiesta 1.5LSport 5 cửa AT

564 triệu

43 triệu


Fiesta 1.5L Titanium 4 cửa AT

560 triệu

44 triệu


Fiesta 1.0L Sport + AT

616 triệu

48 triệu


Focus Trend mới 1.5L EcoBoost 4 cửa

626 triệu

26 triệu


Focus Trend mới 1.5L EcoBoost 5 cửa

626 triệu

26 triệu

Tìm đại lý gần nhất

{{ mainCtrl.errorMessage }}

Ý bạn là…

Không có địa điểm nào được tìm thấy. Vui lòng mở rộng tìm kiếm khác

Không có địa điểm nào được tìm thấy. Vui lòng thử một tìm kiếm khác

Đã có một lỗi đối với yêu cầu của Bạn

Bạn không kết nối được với Internet hoặc ngoại tuyến

Vị trí địa lý không được hỗ trợ bởi trình duyệt này

Người sử dụng từ chối yêu cầu vị trí địa lý

Thông tin vị trí không có sẵn

Hết thời gian yêu cầu vị trí người sử dụng

Một lỗi không rõ đã xảy ra

{{dealer.PrimaryPhone}}

{{ addressLine }}

Bán hàng mở cửa đến {{dealer.todayClosingTime}}

 
 

<%-DealerName%>

<% if (serviceList) { %>

<%-serviceList%>

<% } %> <% if (todayClosingTime) { %>

Bán hàng mở cửa đến <%-todayClosingTime%>

<% } %>
<% _.forEach(formattedAddress, function(addressLine) { %>

<%- addressLine %>

<% });%>
<% if (PrimaryPhone) { %>

<%- PrimaryPhone %>

<% } %> <% if (Fax) { %>

<%- Fax %>

<% } %> <% if (PrimaryURL && PrimaryURL !="http://-" ) { %>

Mở cửa sổ mới Truy tập website đại lý

<% } %>

  Chỉ dẫn