Home > Promotion Corner > 2017 > Hot Deal 1
KHUYẾN MẠI CUỐI NĂM
01/11/17

Nhằm hỗ trợ Khách hàng mua xe cuối năm, Ford Việt Nam áp dụng chương trình ưu đãi như sau:

Nhằm hỗ trợ Khách hàng mua xe cuối năm, Ford Việt Nam áp dụng chương trình ưu đãi như sau:

Loại xe

Giá niêm yết xe (VND)**

Tổng giá trị ưu đãi của Ford Việt Nam & Đại lý (VND)*EcoSport 1.5L TiVCT Titanium AT

658 triệu 

59 triệu


Ecosport Trend MT

585 triệu

20 triệu


Fiesta 1.5LSport 5 cửa AT

584 triệu

63 triệu


Fiesta 1.5L Titanium 4 cửa AT

579 triệu

63 triệu


Fiesta 1.0L Sport + AT

637 triệu

68 triệu


Focus Titanium 1.5 AT

797 triệu

25 triệu


Focus Sport 1.5 AT

797 triệu

25 triệu


Focus Trend mới 1.5L EcoBoost 4 cửa

648 triệu

28 triệu


Focus Trend mới 1.5L EcoBoost 5 cửa

648 triệu

28 triệu


Ranger XLT 4x4 2.2L

790 triệu

20 triệu


Ranger XL 2.2L- 4x4 MT

634 triệu

15 triệu


Everest Trend 4x2 2.2L

1.185 triệu

40 triệu

Loại xe

Giá niêm yết xe (VND)**

Tổng giá trị ưu đãi của Ford Việt Nam & Đại lý (VND)*EcoSport 1.5L TiVCT Titanium AT

658 triệu 

59 triệu


Ecosport Trend MT

585 triệu

20 triệu


Fiesta 1.5LSport 5 cửa AT

584 triệu

63 triệu


Fiesta 1.5L Titanium 4 cửa AT

579 triệu

63 triệu


Fiesta 1.0L Sport + AT

637 triệu

68 triệu


Focus Titanium 1.5 AT

797 triệu

25 triệu


Focus Sport 1.5 AT

797 triệu

25 triệu


Focus Trend mới 1.5L EcoBoost 4 cửa

648 triệu

28 triệu


Focus Trend mới 1.5L EcoBoost 5 cửa

648 triệu

28 triệu


Ranger XLT 4x4 2.2L

790 triệu

20 triệu


Ranger XL 2.2L- 4x4 MT

634 triệu

15 triệu


Everest Trend 4x2 2.2L

1.185 triệu

40 triệu

August Promotion

Tìm đại lý gần nhất

{{ mainCtrl.errorMessage }}

Ý bạn là…

Không có địa điểm nào được tìm thấy. Vui lòng mở rộng tìm kiếm khác

Không có địa điểm nào được tìm thấy. Vui lòng thử một tìm kiếm khác

Đã có một lỗi đối với yêu cầu của Bạn

Bạn không kết nối được với Internet hoặc ngoại tuyến

Vị trí địa lý không được hỗ trợ bởi trình duyệt này

Người sử dụng từ chối yêu cầu vị trí địa lý

Thông tin vị trí không có sẵn

Hết thời gian yêu cầu vị trí người sử dụng

Một lỗi không rõ đã xảy ra

{{dealer.PrimaryPhone}}

{{ addressLine }}

Bán hàng mở cửa đến {{dealer.todayClosingTime}}

 
 

<%-DealerName%>

<% if (serviceList) { %>

<%-serviceList%>

<% } %> <% if (todayClosingTime) { %>

Bán hàng mở cửa đến <%-todayClosingTime%>

<% } %>
<% _.forEach(formattedAddress, function(addressLine) { %>

<%- addressLine %>

<% });%>
<% if (PrimaryPhone) { %>

<%- PrimaryPhone %>

<% } %> <% if (Fax) { %>

<%- Fax %>

<% } %> <% if (PrimaryURL && PrimaryURL !="http://-" ) { %>

Mở cửa sổ mới Truy tập website đại lý

<% } %>

  Chỉ dẫn