Home > Owner > SYNC 1 > Media Player Compatibility

Ford Vietnam | HỖ TRỢ SYNC

SYNC™

Thiết bị nghe nhạc tương thích với SYNC™


Hãy xem tất cả những điều tuyệt vời có được khi SYNC™ được kết nối với trình đa phương tiện này.

SYNC™

Thiết bị nghe nhạc tương thích với SYNC™


Hãy xem tất cả những điều tuyệt vời có được khi SYNC™ được kết nối với trình đa phương tiện này.

STAND BY PARTIALLY SUPPORTED (POINT YOUR MOUSE TO LEARN MORE)
SYNC® Media Player compatibility list
  Tải Lịch sử cuộc gọi Chuyển nhạc chuông Chuyển riêng tư Tải Danh bạ điện thoại SMS hoặc tin nhắn Cuộc gọi đang ở trạng thái Chờ Truyền âm thanh
ADATA
 
ADATA, UV100 (4GB)

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm:

Apacer
 
Apacer, AH223 (16GB)

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm:

Apple
 
Apple, iPad 4

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 8.1 (12B410)

 
Apple, iPad Air

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 8.4.1 (12H321)

 
Apple, iPad Air 2

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 9.1 (13B143)

 
Apple, iPad Mini

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 8.1 (12B410)

 
Apple, iPad Mini 3

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 8.4.1 (12H321)

 
Apple, iPad Mini 4

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 9.0.2(13A452)

 
Apple, iPad Mini With Retina Display

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 8.4.1 (12H321)

 
Apple, iPad Pro

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 9.1(13B144)

 
Apple, iPhone 3GS (Music Mode)

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 6.1.3 (10B329)

 
Apple, iPhone 4 (Music Mode)

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 6.1.3 (10B329)

 
Apple, iPhone 4S (Music Mode)

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 6.1.3 (10B329)

 
Apple, iPhone 5 (Music Mode)

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 6.1.3 (10B329)

 
Apple, iPod Nano 7th Gen

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 1.0.2 PC

 
Apple, iPod Touch 4th Gen

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 6.1(10B144)

 
Apple, iPod Touch 5th Gen (16GB)

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 7.1.1 (11D201)

 
Apple, iPod Touch 5th Gen (32GB)

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 9.1 (13B143)

 
Apple, iPod Touch 6th Gen

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 9.1 (13B143)

Atek
 
Atek, ATK 21

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm:

 
Atek, ATK 31

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: LD3188-STD-1.1

 
Atek, ATK 41

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: LD3188-STD-1.1

Captcha
 
Captcha, Sports Mirror

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm:

COWON
 
COWON, D2+ (8GB)

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 2.11

 
COWON, D20 (8GB)

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 1.03

 
COWON, iAudio 9+

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 1.03

 
COWON, M2 (16GB)

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 1.05

 
COWON, O2 Video

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 1.43F

 
COWON, V5 HD

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: Microsoft Windows CE 6.0 Core

 
COWON, X7

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 2.07

Ematic
 
Ematic, EM638VID

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 1018_100303_rel_tp_0

Eye-On
 
Eye-On, Q9 8GB

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 1.1.00

Fiio
 
Fiio, X1

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: X1 FW1.2

 
Fiio, X3

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: FW1.23EN

 
Fiio, X5

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: X5 FW 2.0

HP
 
HP, c350b/c350o (32GB)

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: N/A

 
HP, V150w 32GB

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm:

 
HP, V165W

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm:

 
HP, v210W(32GB)

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: N/A

 
HP, V220W (64GB)

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm:

 
HP, V250w

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: N/A

 
HP, V270w/V270b (32GB)

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: NA

Kingston
 
Kingston, DataTraveler 200 (128GB)

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm:

Lexar
 
Lexar, Jumpdrive S50 (32GB)

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm:

 
Lexar, Jumpdrive S70 32GB

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm:

 
Lexar, Jumpdrive S73 16GB

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm:

Mitashi
 
Mitashi, EL2500 (2GB)

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm:

Moserbaer
 
Moserbaer, Knight (16GB)

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm:

 
Moserbaer, Swivel (16GB)

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm:

Philips
 
Philips, GoGear Ariaz (16GB)

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 1.04

 
Philips, GoGear Azure

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 1.10

 
Philips, GoGear FitDot

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm:

 
Philips, GoGear Mini

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm:

 
Philips, GoGear MiniDot

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm:

 
Philips, GoGear Mix SA5MX (4GB)

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm:

 
Philips, GoGear SA060 (4GB)

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 1.21.0

 
Philips, GoGear Tap 4.3

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 1.30

PNY
 
PNY, Micro Hook Attache (16GB)

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm:

RUIZU
 
RUIZU, X06

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 2014-06-06

Samsung
 
Samsung, Galaxy Tab 3 8.0 T311

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 4.2.2 (JDQ39.T311XWUAMG7)

SanDisk
 
SanDisk, Clip Sport SDMX24 (4GB)

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 1.17

 
SanDisk, Cruzer Edge (16GB)

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm:

 
SanDisk, Cruzer Facet CZ55 (32GB)

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm:

 
SanDisk, Cruzer Force 32GB

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm:

 
SanDisk, Cruzer Glide (8GB)

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm:

 
SanDisk, Cruzer POP (16GB)

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm:

 
SanDisk, Cruzer U CZ59 (32 GB)

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm:

 
SanDisk, Extreme (16GB)

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: USB 3.0

 
SanDisk, Sansa Clip+

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: V01.02.17A

 
SanDisk, Sansa Fuze+

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 01.27.02P

Sony
 
Sony, Micro Vault Tiny USM8GM

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm:

 
Sony, Micro Vault U Click

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm:

 
Sony, Micro Vault USM-V (8GB)

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm:

 
Sony, NWZ-A15 (16GB)

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 1.00

 
Sony, NWZ-B183

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 1.00

 
Sony, NWZ-E383 (4GB)

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 1.00

 
Sony, NWZ-E454

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 1.00

 
Sony, NWZ-E464

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 1.00

 
Sony, NWZ-E474

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 1.00

 
Sony, NWZ-E574

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 2.00

 
Sony, NWZ-F804

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 4.0.4 (1.01.0009)

 
Sony, NWZ-F886

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 4.1.1 (1.00.0003)

 
Sony, NWZ-M504

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: v1.00

 
Sony, NWZ-Z1050/B

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 2.3.4(1.00.0011)

SPCinternet
 
SPCinternet, 814 (2GB)

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 1.0.22.1021

 
SPCinternet, 822 (4GB)

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 1.11

 
SPCinternet, 824 (4GB)

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm:

 
SPCinternet, 826 (4GB)

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm:

 
SPCinternet, 827 (4GB)

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 0.2.01

 
SPCinternet, 833 (2GB)

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm:

 
SPCinternet, 844 (4GB)

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm:

Strontium
 
Strontium, Jet (64GB)

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm:

Supersonic
 
Supersonic, IQ 2700 (2GB)

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 9.5.60

Toshiba
 
Toshiba, Hayabusa (32GB)

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm:

 
Toshiba, Suruga (16GB)

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm:

Transcend
 
Transcend, JetFlash 360 (16GB)

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm:

 
Transcend, JetFlash 370 (16GB)

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm:

 
Transcend, Jetflash 500 (4GB)

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm:

 
Transcend, JetFlash 760

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm:

 
Transcend, JetFlash 810 (64GB)

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm:

 
Transcend, MP330 (8GB)

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: VER 3.13

 
Transcend, MP350

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: VER 1.00

 
Transcend, MP710 (8GB)

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: V1.29.1009

 
Transcend, MP850 (Music Mode)

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 2.05

Visual Land
 
Visual Land, Impulse VL-976

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: V_100804

 
Visual Land, Phantom 4.3 ME-977 (8GB)

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 1.1.10.110826

 
Visual Land, V-Touch Pro 3" ME-975L (8GB)

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 1.1.20.110503

YES
 
YES, PMP-99 (8GB)

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 1.31

ZEBRONICS
 
ZEBRONICS, Bean

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: N/A

 
ZEBRONICS, Mupic Clip (4GB)

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 1.0.05

 
ZEBRONICS, Node

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm:

 
ZEBRONICS, Sigma

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm:

 
ZEBRONICS, Sigma DJ 2 (4GB)

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: NA

 
ZEBRONICS, Sigma One 4GB

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm:

 
ZEBRONICS, Sigma Two

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 1.0.22.1021

Thêm Hỗ trợ SYNC™ 

 

Thêm Hỗ trợ SYNC™ 

Tìm đại lý Ford của bạn

Tìm đại lý Ford của bạn

Tìm đại lý Ford của bạn theo vị trí hoặc tên đại lý.

Tìm đại lý Ford của bạn

Tìm đại lý Ford của bạn theo vị trí hoặc tên đại lý.
LIÊN HỆ

LIÊN HỆ

Liên hệ đường dây nóng Ford Việt Nam
1800-588888

LIÊN HỆ

Liên hệ đường dây nóng Ford Việt Nam
1800-588888