Home > Owner > Service And Maintenance > Oil Save Pack

Ford Vietnam | Sẩn phẩm Oil Save Pack

THẺ DẦU NHỚT & LỌC DẦU (OSP)

THẺ DẦU NHỚT & LỌC DẦU (OSP)

oil save pack

Khách hàng sẽ trả trước cho toàn bộ phụ tùng dầu máy và lọc dầu trong tương lai khi mang xe vào làm bảo dưỡng theo lịch khuyến nghị tại các Đại lý chính hãng trên toàn quốc với đội ngũ kĩ thuật viên lành nghề được đào tạo cùng trang thiết bị hiện đại, chuyên dụng dành riêng chỉ có cho xe Ford.

Khách hàng sẽ trả trước cho toàn bộ phụ tùng dầu máy và lọc dầu trong tương lai khi mang xe vào làm bảo dưỡng theo lịch khuyến nghị tại các Đại lý chính hãng trên toàn quốc với đội ngũ kĩ thuật viên lành nghề được đào tạo cùng trang thiết bị hiện đại, chuyên dụng dành riêng chỉ có cho xe Ford.

LỢI ÍCH CỦA SẢN PHẨM THẺ DẦU NHỚT & LỌC DẦU (OSP)

  • Tiết kiệm chi phí so với việc mua lẻ phụ tùng dầu(nhớt) và lọc dầu thông thường
  • Khách hàng xe mới và khách hàng dịch vụ đều có thể mua bất cứ lúc nào khi đang vận hành xe
  • Chỉ trả một lần và yên tâm sử dụng bất cứ khi nào tối đa 3 lần để mua phụ tùng dầu nhớt và lọc dầu trong vòng 18 tháng.
  • 100% Phụ tùng dầu (nhớt) và lọc dầu chính hãng cho xe
  • Thuận tiện hơn khi sử dụng được trên tất cả các Đại lý Ủy quyền của Ford Việt Nam trên toàn quốc

LỢI ÍCH CỦA SẢN PHẨM THẺ DẦU NHỚT & LỌC DẦU (OSP)

  • Tiết kiệm chi phí so với việc mua lẻ phụ tùng dầu(nhớt) và lọc dầu thông thường
  • Khách hàng xe mới và khách hàng dịch vụ đều có thể mua bất cứ lúc nào khi đang vận hành xe
  • Chỉ trả một lần và yên tâm sử dụng bất cứ khi nào tối đa 3 lần để mua phụ tùng dầu nhớt và lọc dầu trong vòng 18 tháng.
  • 100% Phụ tùng dầu (nhớt) và lọc dầu chính hãng cho xe
  • Thuận tiện hơn khi sử dụng được trên tất cả các Đại lý Ủy quyền của Ford Việt Nam trên toàn quốc
oil-save-pack

BẢNG GIÁ THẺ MUA DẦU NHỚT & LỌC DẦU (OSP)

(GIÁ CHƯA BAO GỒM VAT)

BẢNG GIÁ THẺ MUA DẦU NHỚT & LỌC DẦU (OSP)

(GIÁ CHƯA BAO GỒM VAT)

LOẠI XE NĂM SẢN XUẤT ĐỊNH MỨC DẦU (NHỚT)
THAM KHẢO
(ĐƠN VỊ LÍT)
LOẠI HỢP ĐỒNG GIÁ BÁN LẺ (CHƯA VAT) TIẾT KIỆM
FIESTA 1.6 2011- 2013 4.1 2 LẦN SỬ DỤNG/ 12 THÁNG 1.603.000 5%
3 LẦN SỬ DỤNG/ 18 THÁNG 2.404.000 6%
NEW FIESTA 1.5 2013- 2016 4.1 2 LẦN SỬ DỤNG/ 12 THÁNG 1.603.000 5%
3 LẦN SỬ DỤNG/ 18 THÁNG 2.404.000 6%
ECOSPORT 2014- 2016 4.1 2 LẦN SỬ DỤNG/ 12 THÁNG 1.603.000 5%
3 LẦN SỬ DỤNG/ 18 THÁNG 2.404.000 6%
NEW FIESTA 1.0 2013- 2016 4.6 2 LẦN SỬ DỤNG/ 12 THÁNG 1.819.000 5%
3 LẦN SỬ DỤNG/ 18 THÁNG 2.707.000 6%
FOCUS 2005- 2012 4.3 2 LẦN SỬ DỤNG/ 12 THÁNG 1.773.000 5%
3 LẦN SỬ DỤNG/ 18 THÁNG 2.637.000 6%
NEW FOCUS 1.6 2012- 2015 4.1 2 LẦN SỬ DỤNG/ 12 THÁNG 1.623.000 5%
3 LẦN SỬ DỤNG/ 18 THÁNG 2.414.000 6%
NEW FOCUS 2.0 2012- 2015 4.3 2 LẦN SỬ DỤNG/ 12 THÁNG 1.735.000 5%
3 LẦN SỬ DỤNG/ 18 THÁNG 2.581.000 6%
NEW FOCUS 1.5 2015- 2016 4.1 2 LẦN SỬ DỤNG/ 12 THÁNG 1.664.000 5%
3 LẦN SỬ DỤNG/ 18 THÁNG 2.496.000 6%
NEW FOCUS 1.6 2015- 2016 4.1 2 LẦN SỬ DỤNG/ 12 THÁNG 1.664.000 5%
3 LẦN SỬ DỤNG/ 18 THÁNG 2.496.000 6%
EVEREST 2009- 2016 7 2 LẦN SỬ DỤNG/ 12 THÁNG 2.576.000 5%
3 LẦN SỬ DỤNG/ 18 THÁNG 3.842.000 6%
RANGER 2008- 2011 7 2 LẦN SỬ DỤNG/ 12 THÁNG 2.576.000 5%
3 LẦN SỬ DỤNG/ 18 THÁNG 3.842.000 6%
NEW EVEREST 2.2 2015- 2016 8.6 2 LẦN SỬ DỤNG/ 12 THÁNG 3.190.000 5%
3 LẦN SỬ DỤNG/ 18 THÁNG 4.784.000 6%
NEW RANGER 2.2 2011- 2016 8.6 2 LẦN SỬ DỤNG/ 12 THÁNG 3.190.000 5%
3 LẦN SỬ DỤNG/ 18 THÁNG 4.784.000 6%
NEW EVEREST 3.2 2015- 2016 9.8 2 LẦN SỬ DỤNG/ 12 THÁNG 3.565.000 5%
3 LẦN SỬ DỤNG/ 18 THÁNG 5.324.000 6%
NEW RANGER 3.2 2011- 2016 9.8 2 LẦN SỬ DỤNG/ 12 THÁNG 3.565.000 5%
3 LẦN SỬ DỤNG/ 18 THÁNG 5.324.000 6%
MONDEO 2008- 2013 4.3 2 LẦN SỬ DỤNG/ 12 THÁNG 1.773.000 5%
3 LẦN SỬ DỤNG/ 18 THÁNG 2.637.000 6%
ESCAPE 2007- 2013 4.3 2 LẦN SỬ DỤNG/ 12 THÁNG 1.773.000 5%
3 LẦN SỬ DỤNG/ 18 THÁNG 2.637.000 6%
TRANSIT 2012- 2016 7 2 LẦN SỬ DỤNG/ 12 THÁNG 2.698.000 5%
3 LẦN SỬ DỤNG/ 18 THÁNG 4.025.000 6%
LOẠI XE NĂM SẢN XUẤT ĐỊNH MỨC DẦU (NHỚT)
THAM KHẢO
(ĐƠN VỊ LÍT)
LOẠI HỢP ĐỒNG GIÁ BÁN LẺ (CHƯA VAT) TIẾT KIỆM
FIESTA 1.6 2011- 2013 4.1 2 LẦN SỬ DỤNG/ 12 THÁNG 1.603.000 5%
3 LẦN SỬ DỤNG/ 18 THÁNG 2.404.000 6%
NEW FIESTA 1.5 2013- 2016 4.1 2 LẦN SỬ DỤNG/ 12 THÁNG 1.603.000 5%
3 LẦN SỬ DỤNG/ 18 THÁNG 2.404.000 6%
ECOSPORT 2014- 2016 4.1 2 LẦN SỬ DỤNG/ 12 THÁNG 1.603.000 5%
3 LẦN SỬ DỤNG/ 18 THÁNG 2.404.000 6%
NEW FIESTA 1.0 2013- 2016 4.6 2 LẦN SỬ DỤNG/ 12 THÁNG 1.819.000 5%
3 LẦN SỬ DỤNG/ 18 THÁNG 2.707.000 6%
FOCUS 2005- 2012 4.3 2 LẦN SỬ DỤNG/ 12 THÁNG 1.773.000 5%
3 LẦN SỬ DỤNG/ 18 THÁNG 2.637.000 6%
NEW FOCUS 1.6 2012- 2015 4.1 2 LẦN SỬ DỤNG/ 12 THÁNG 1.623.000 5%
3 LẦN SỬ DỤNG/ 18 THÁNG 2.414.000 6%
NEW FOCUS 2.0 2012- 2015 4.3 2 LẦN SỬ DỤNG/ 12 THÁNG 1.735.000 5%
3 LẦN SỬ DỤNG/ 18 THÁNG 2.581.000 6%
NEW FOCUS 1.5 2015- 2016 4.1 2 LẦN SỬ DỤNG/ 12 THÁNG 1.664.000 5%
3 LẦN SỬ DỤNG/ 18 THÁNG 2.496.000 6%
NEW FOCUS 1.6 2015- 2016 4.1 2 LẦN SỬ DỤNG/ 12 THÁNG 1.664.000 5%
3 LẦN SỬ DỤNG/ 18 THÁNG 2.496.000 6%
EVEREST 2009- 2016 7 2 LẦN SỬ DỤNG/ 12 THÁNG 2.576.000 5%
3 LẦN SỬ DỤNG/ 18 THÁNG 3.842.000 6%
RANGER 2008- 2011 7 2 LẦN SỬ DỤNG/ 12 THÁNG 2.576.000 5%
3 LẦN SỬ DỤNG/ 18 THÁNG 3.842.000 6%
NEW EVEREST 2.2 2015- 2016 8.6 2 LẦN SỬ DỤNG/ 12 THÁNG 3.190.000 5%
3 LẦN SỬ DỤNG/ 18 THÁNG 4.784.000 6%
NEW RANGER 2.2 2011- 2016 8.6 2 LẦN SỬ DỤNG/ 12 THÁNG 3.190.000 5%
3 LẦN SỬ DỤNG/ 18 THÁNG 4.784.000 6%
NEW EVEREST 3.2 2015- 2016 9.8 2 LẦN SỬ DỤNG/ 12 THÁNG 3.565.000 5%
3 LẦN SỬ DỤNG/ 18 THÁNG 5.324.000 6%
NEW RANGER 3.2 2011- 2016 9.8 2 LẦN SỬ DỤNG/ 12 THÁNG 3.565.000 5%
3 LẦN SỬ DỤNG/ 18 THÁNG 5.324.000 6%
MONDEO 2008- 2013 4.3 2 LẦN SỬ DỤNG/ 12 THÁNG 1.773.000 5%
3 LẦN SỬ DỤNG/ 18 THÁNG 2.637.000 6%
ESCAPE 2007- 2013 4.3 2 LẦN SỬ DỤNG/ 12 THÁNG 1.773.000 5%
3 LẦN SỬ DỤNG/ 18 THÁNG 2.637.000 6%
TRANSIT 2012- 2016 7 2 LẦN SỬ DỤNG/ 12 THÁNG 2.698.000 5%
3 LẦN SỬ DỤNG/ 18 THÁNG 4.025.000 6%
Tìm đại lý Ford của bạn

Tìm đại lý Ford của bạn

Tìm đại lý Ford của bạn theo vị trí hoặc tên đại lý.

 

Tìm đại lý Ford của bạn

Tìm đại lý Ford của bạn theo vị trí hoặc tên đại lý.

 

LIÊN HỆ

Liên hệ

Liên hệ đường dây nóng Ford Việt Nam
1800-588888

 

Liên hệ

Liên hệ đường dây nóng Ford Việt Nam
1800-588888