• Hệ thống An toàn Cá nhân: Túi khí rèm, túi khí bên, túi khí bảo vệ đầu gối.

    Xem chi tiết