KMI Everest

Nhận được những thông tin mới nhất về Ford Everest 2.0L Mới

Nhận được những thông tin mới nhất về Ford Everest 2.0L Mới

Đăng ký cập nhật thông tin

Luôn cập nhật tin tức mới nhất về Ford


 

Thông tin liên lạc

Đăng ký cập nhật thông tin

Luôn cập nhật tin tức mới nhất về Ford


 

Thông tin liên lạc

Hoặc

Hoặc

Nếu bạn đã cung cấp địa chỉ gửi thư, địa chỉ email hoặc điện thoại, có nghĩa là bạn đã đồng ý nhận thông tin sản phẩm mới từ Ford qua các kênh này trong một khoảng thời gian không xác định, cho đến khi bạn thông báo thay đổi khác cho chúng tôi.

 

Nếu bạn đã cung cấp địa chỉ gửi thư, địa chỉ email hoặc điện thoại, có nghĩa là bạn đã đồng ý nhận thông tin sản phẩm mới từ Ford qua các kênh này trong một khoảng thời gian không xác định, cho đến khi bạn thông báo thay đổi khác cho chúng tôi.

 

 

 

 

 

 

 

Ford sẽ sử dụng thông tin bạn cung cấp và có thể gửi thông tin của bạn cho các Đại lý ủy quyền của Ford, các nhà cung cấp dịch vụ và các tổ chức liên quan, nhằm đảm bảo yêu cầu của bạn được thực hiện. Ford sẽ không tiết lộ thông tin của bạn cho bất kỳ ai khác mà chưa có thỏa thuận.

Ford sẽ sử dụng thông tin bạn cung cấp và có thể gửi thông tin của bạn cho các Đại lý ủy quyền của Ford, các nhà cung cấp dịch vụ và các tổ chức liên quan, nhằm đảm bảo yêu cầu của bạn được thực hiện. Ford sẽ không tiết lộ thông tin của bạn cho bất kỳ ai khác mà chưa có thỏa thuận.