Home > About > News Events > 2018 > HOTLINE HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG DỊCH VỤ TOÀN QUỐC
HOTLINE HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG DỊCH VỤ TOÀN QUỐC
08/02/18

Công ty TNHH Ford Việt Nam xin trân trọng thông báo Đường Dây nóng ( Hotline ) phục vụ khách hàng Dịch vụ Toàn quốc như sau:

Công ty TNHH Ford Việt Nam xin trân trọng thông báo Đường Dây nóng ( Hotline ) phục vụ khách hàng Dịch vụ Toàn quốc như sau:

HOTLINE HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG DỊCH VỤ TOÀN QUỐC

Hãy gọi 1800-588 888 hoặc liên hệ Đại lý để biết thêm chi tiết

Hãy gọi 1800-588 888 hoặc liên hệ Đại lý để biết thêm chi tiết