Home > Vehicles

Ford Việt Nam - Tìm hiểu những dòng xe mới của Ford

Tất cả xe

Xe con

Fiesta

579000000 1.0L 0

Giá từ : 579,000,000 VNĐ

New Focus

848000000 1.5 L 1

Giá từ : 848,000,000 VNĐ

Sports Utility Vehicles

EcoSport

585000000 1.5L 4

Giá từ : 585,000,000 VNĐ

New Everest

1249000000 2.2L 5

Giá từ : 1,249,000,000 VNĐ

New Explorer

2180000000 Xăng 2.3L Ecoboost I4 6

Giá từ : 2,180,000,000 VNĐ

Xe thương mại

New Ranger

619000000 2.2L 3

Giá từ : 619,000,000 VNĐ

Transit

872000000 2.4L 2

Giá từ : 872,000,000 VNĐ